Информация о продукте

DHS məhsulunun tamamlayıcı təsviri

DHS məhsulunun tamamlayıcı təsviri

Описание продукта
Bu qrup maşınlar həssas və nazik divarlı qabları istehsal etmək üçün istifadə edilir. • Digər benzer maşınlarla müqayisədə yüksək sürət və dəqiqliye sahibdir. • Enjeksiyon jaki və tarazlayıcı (balancer) material almaya sahibdir. • Yüksək material almaq və injeksiyon süretinə sahibdir.
Дополнительное описание продукта

Bu qrup maşınlar həssas və nazik divarlı qabları istehsal etmək üçün istifadə edilir.

• Digər benzer maşınlarla müqayisədə yüksək sürət və dəqiqliye sahibdir.

• Enjeksiyon jaki və tarazlayıcı (balancer) material almaya sahibdir.

• Yüksək material almaq və  injeksiyon süretinə sahibdir. 

Təqdim etdiyimiz Yaponiya, Çin, Aımaniya və aşqa Avropa ölkələrinin aparcı şirkətləri tərəfindən istehsal olunan, CNC əsaslı termoplastavtomat dəzgahları çox dəqiqliklə uzun muddətdir İran istehsalçıları tərəfindən istifadə olunur. Bunun nəticəsi olaraq qeyd etmək istərdik ki, İranda ilk istifadə olunmağa başlanılan bu dəzgahlardan biri 27 ildir fasiləsiz olaraq çalışır. Bu dəzgahların hissələri dünya şöhrətli, brend markalı ( Yuken Nasos, Rexroth Klapan, Techmation (plc)və İntermote Hydromotor) şirkələri tərəfindən istehsal olunur. Digər xüsusiyyətlər: - Dəzgahlarda xüsusi karbon fosfor tərkibli bürünc qolların istifadə olunması daha az yağ və yağ sərfinə gətirib çıxarır, hissələrin xidmət müddətinin artırılmasına və buraxılan məhsulun keyfiyyətinin artırılmasına kömək edir - İstehsal zamanı bağlantıları açmaq üçün xüsusi kiliddən istifadə olunur. - Yağ klapanlarının bloklarında qaynağın olmaması hidrosistemin xidmət müddətinin artmasına və qaynaq yonqarları nəticəsində mümkün uğursuzluqların azalmasına gətirib çıxarır - Çuqun sıxma plastinləri ən yüksək dəqiqliklə və maksimal slxma ilə plitələrin ən aşağı səviyyəsini və sıxma ölçüsündə fərqin olmamasını şərtləndirir. - Yağlama əməliyyatının minimum vibrasiya ilə çalışdıran, yüksək sürət və təzyiqlə təmin edən, prinsipial və möhkəm şassi - IVTs sistemi vastəsi ilə davamlı yağlamanln təmin olunmasl nəticəsində sixma valının uzunmüddətli çalışmasına və istismarının uzadılmasına çıxarır