Информация о продукте

FTN qruplu plastik enjeksiyon maşınları

FTN qruplu plastik enjeksiyon maşınları

Описание продукта
«Yuken« pompası, »Rexroth« klapanları, »Techmation« nəzarətçisi, »plc« və »Intermote« hidrometriyası və dünyanın ən qabaqcıl avtomobil texnologiyasından istifadə edərək FTN qruplu plastik enjeksiyon maşınları istehsalini ugurla həyata keçirmişik.
Дополнительное описание продукта

Təqdim etdiyimiz Yaponiya, Çin, Aımaniya və aşqa Avropa ölkələrinin aparcı şirkətləri tərəfindən istehsal olunan, CNC əsaslı termoplastavtomat dəzgahları çox dəqiqliklə uzun muddətdir İran istehsalçıları tərəfindən istifadə olunur. Bunun nəticəsi olaraq qeyd etmək istərdik ki, İranda ilk istifadə olunmağa başlanılan bu dəzgahlardan biri 27 ildir fasiləsiz olaraq çalışır. Bu dəzgahların hissələri dünya şöhrətli, brend markalı ( Yuken Nasos, Rexroth Klapan, Techmation (plc)və İntermote Hydromotor) şirkələri tərəfindən istehsal olunur. Digər xüsusiyyətlər: - Dəzgahlarda xüsusi karbon fosfor tərkibli bürünc qolların istifadə olunması daha az yağ və yağ sərfinə gətirib çıxarır, hissələrin xidmət müddətinin artırılmasına və buraxılan məhsulun keyfiyyətinin artırılmasına kömək edir - İstehsal zamanı bağlantıları açmaq üçün xüsusi kiliddən istifadə olunur. - Yağ klapanlarının bloklarında qaynağın olmaması hidrosistemin xidmət müddətinin artmasına və qaynaq yonqarları nəticəsində mümkün uğursuzluqların azalmasına gətirib çıxarır - Çuqun sıxma plastinləri ən yüksək dəqiqliklə və maksimal slxma ilə plitələrin ən aşağı səviyyəsini və sıxma ölçüsündə fərqin olmamasını şərtləndirir. - Yağlama əməliyyatının minimum vibrasiya ilə çalışdıran, yüksək sürət və təzyiqlə təmin edən, prinsipial və möhkəm şassi - IVTs sistemi vastəsi ilə davamlı yağlamanln təmin olunmasl nəticəsində sixma valının uzunmüddətli çalışmasına və istismarının uzadılmasına çıxarır