Информация о продукте

Yüksək sürətli RG-26/36

Yüksək sürətli RG-26/36

Описание продукта
Bu deyirman cihazı güçlü motora sahibdir, və müxtəlif bərk və yumuşaq parçaları əzmək və dairə v.s. kimi müxtəlif formalara çıxarmaq üçün istifadə edilir. Bu deyirman 6 modeldə 30-80 cm. də (parçaların giriş qapısı) istehsal edilir.
Дополнительное описание продукта

Məhsulun tamamlayıcı təsviri

Bu deyirman cihazı güçlü motora sahibdir, və müxtəlif bərk və yumuşaq parçaları əzmək və dairə v.s. kimi müxtəlif formalara çıxarmaq üçün istifadə edilir. Bu deyirman 6 modeldə 30-80 cm. də (parçaların giriş qapısı) istehsal edilir.

Bu cür deyirman az enerjilə yuxarı effektivlik ortaya qoyur. Bu cihazın eşik səthi maqnitdən düzəldiyi üçün, metal hissələrin girişini əngəlliyir.

-Bu deyirmanlar iki növ iti yerlərilə (pilləkanlı və qaşlı), haperli və hapersiz formada istehsal edilir.