Информация о продукте

Qəlib qızdırıcısı

Qəlib qızdırıcısı

Описание продукта
Qəlib qızdırıcısı qəlibi öncədən qızdırmaq, və temperaturunu qəlibləmə zamanı sabit tutmaq üçün istifadə edilir. 90 ° C-a ehtiyacı olan qəliblərdə, mavi qızdırıcılar və 100° C- dan çox temperaturlarda yağlı qızdırıcılar tətbiq edilir.
Дополнительное описание продукта

Qəlib qızdırıcısı qəlibi öncədən qızdırmaq, və temperaturunu qəlibləmə zamanı sabit tutmaq üçün istifadə edilir. 90 ° C-a ehtiyacı olan qəliblərdə, mavi qızdırıcılar və 100° C- dan çox temperaturlarda yağlı qızdırılar tətbiq edilir. Qəlib qızdırıcısı qəlibin temperaturunu sabit tutaraq, düz və heç bir dalğa səthi olmayan məhsulların istehsalına səbəb olar.

Аналогичные продукты