Информация о продукте

Deqazator

Deqazator

Описание продукта
Məhsulun təsviri Deqazator materialların rütubətini almaq və qurutmasını həyata keçirir. Milan deqazatorların dəlik dəlik səhifələri olduğu üçün, istini birnövlü şəkildə bütün xammalların səthlərinə çatdırırlar. Bu prosə komandir pədin termostatı vasitəsilə kontrol edilir.
Дополнительное описание продукта

Deqazator materialların rütubətini almaq və qurutmasını həyata keçirir. Milan deqazatorların dəlik dəlik səhifələri olduğu üçün, istini birnövlü şəkildə bütün xammalların səthlərinə çatdırırlar. Bu prosə komandir pədin termostatı vasitəsilə kontrol edilir.

Plastik materiallar rütubəti absorbsiya etmək baxımından iki kateqoriyaya bölünürlər:

1. Rütubəti absorbsiya etməyən plastik materiallar. Məsəlen PP, PE. Daha doğrusu bu cür materiallar üçün deqazatordan istifadə etmək, tövsiye edilmir.

2. Hava təsirində qalanda, rütubəti absorbsiya edən plastik materiallar. Məsəlen PET, ABS, Poliamid v.s. bu cür materiallar üçün deqazatordan istifadə etmək, lazimdir.

Rütubətin absorbsiya edilməsi nəticəsində, silənderdə yaranan qaz bəzi problemlərə səbəb olar

Аналогичные продукты