Информация о продукте

Material çəkən

Material çəkən

Описание продукта
Material çəkən, müxtəlif plastik maddələrini plastik enjeksiyon, şişirtmə, ekstrodor cihazları və başqa plastik sənaye maşınlarına transfer etmək üçün yaxşı alətdir. Nəzərə almalıyıq ki, əksər hallarda işçilerin başları çox qalabalıq olar, və maddələri yetərincə cihaza doldurmurlar və cihazda xammal olmadığı üçün istehsal edilmir.
Дополнительное описание продукта

Maddə çəkən, müxtəlif plastik maddələrini plastik enjeksiyon, şişirtmə, ekstrodor cihazları və başqa plastik sənaye maşınlarına transfer etmək üçün yaxşı alətdir. Nəzərə almalıyıq ki, əksər hallarda işçilerin başları çox qalabalıq olar, və maddələri yetərincə cihaza doldurmurlar və cihazda xammal olmadığı üçün istehsal edilmir.

Bu nədənlə, birnövlü istehsal, və istehsal zamanında təsərrüf etmək üçün, cihazın durumuna və xammalın növünə görə Milanın maddə çəkənlərindən istifadə etmək, yaxşı fikir olar. Bu maddə çəkənlər aşağıdakılardır:

1.Yerə qoyulmuş maddə çəkən

2. Havaya qoyulmuş maddə çəkən

3. Ilbiz şəkilli maddə çəkən

Maddə çəkənin komponent hissələri: soran (sucking) motor

Qif+maddələrin antiestatik şlanqı

Zamanla çalışan komandir pədi+ maddənin az olduğunu elan edən uyarı ışığı

filter

Аналогичные продукты