Информация о продукте

RM

RM

Описание продукта
Mikser (rəngi plastik xammal ilə qarışdıran maşındır və kimya, qida və tibb sənayəsində istifadə edilir) Bu cihaz rəngi piqment növlü (qranoli və ya tozvari şəkilli) plastik xammal ilə qarışdırmaq üçün istifadə edilir.
Дополнительное описание продукта

Mikser (rəngi plastik xammal ilə qarışdıran maşındır və kimya, qida və tibb sənayəsində istifadə edilir) Bu cihaz rəngi piqment növlü (qranoli və ya tozvari şəkilli)  plastik xammal ilə qarışdırmaq üçün istifadə edilir.

Mikser cihazı paslanmayan polad gövdəyə sahibdir, və altında ilbiz şəkilli düzəltilmiş motoru ən qısa vaxtda və ən yaxşı şəkildə maddələri boya ilə qarışdırır.

Bu cihaz rəngi plastik xammal ilə qarışdırmaq üçün düzəldiyindən başqa, tibb, qıda və kimya bölümlərindədə istifadə edilir.

Mikser cihazı RM səmboli və RM-25 və RM-200 növlərində »Milankalaplast« şirkəti tərəfindən istehsal edilir.